Εμπορική πολιτική για προϊόντα Coca Cola  3E

Για όλες τις παραγγελίες που δίνονται με αναλογία 70% προϊόντα MyCoce και 30% προϊόντα Fanda Sprite Schweppes, ανεξάρτητος συσκευασίας,  20% έκπτωση επι του τιμοκαταλόγου της εταιρείας.

Για παραγγελίες που δεν έχουν την παραπάνω αναλογία η έκπτωση συμφωνείται με εκπρόσωπο της εταιρείας.

 

Τιμοκατάλογος 3E 170122